Virtuální výstavy v Manuscriptoriu

Jste zde

Česky

Náš vývojový tým v současné době pracuje na editačním prostředí, které v budoucnu umožní vytvářet tři různé typy výstupů - odborný článek, průvodce pro výzkum a virtuální výstavy. Ve spolupráci s Ústavem hudební vědy na FF UK v Praze a Oddělením rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR připravujeme v novém editoru první virtuální výstavu věnovanou historickým hudebním notacím.

Základní informace včetně aktuálních možností editoru jsme prezentovali 30.5.2017 na konferenci Inforum 2017 (23. ročník mezinárodní konference o profesionálních elektronických informačních zdrojích).