70. výročí UNESCO

Jste zde

Česky

Manuscriptorium zpřístupňuje soubory rukopisů české reformace a univerzitních tezí, které jsou zapsány na seznamu UNESCO Paměť světa. Manuscriptorium také spolupracovalo na tvorbě doporučení pro digitální zpřístupnění písemného a dokumentového dědictví. Proto získalo právo zveřejnit na svých stránkách logo k sedmdesátému výročí UNESCO.