Rukopisy Vojenského historického ústavu Praha

Jste zde

Česky

Zpřístupněné rukopisy ze sbírek Vojenského historického ústavu pocházejí s jednou mladší výjimkou ze 17.-19. století a obsahují zejména různá pojednání o fortifikačním stavitelství a výcviku vojenských jednotek, ale také zápisky týkající se vojenských událostí (zvláště rakousko-pruské války roku 1866, sign. IIR C 16172, IIR C 16486, IIR G 431, ale také sedmileté války, sign. IIR F 355) nebo slovník k vojenské mluvnici. Rozsahem vyniká zpracování dějin druhého praporu rakouských polních myslivců v letech 1808-1863 Antona Mudrocha (IIR F 527).

 

Seznam dokumentů

[Nákresy pochodových cvičení]IIR A 214/2; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Was bey Attaquen nöthig zu observirenIIR A 483; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Instruction zum Gebrauche im Felde für kk. öster. Artillerie OfficiereIIR B 1490; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
FeuerwerkereiIIR B 1854; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Ars fortificatoriaIIR B 2328; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Pruská důstojnická příručka]IIR B 2368; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Franz Polatschek: FeldfortifikationIIR B 7180; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Jan Novotný: Zápisky o sedmidenní válce 1866]IIR C 16172; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Zápisky ze sedmidenní války roku 1866 z Turnovska]IIR C 16486; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Bemerkungen über den siebenjährigen KriegIIR F 355; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Anton Mudroch: Geschichte des k. k. 2ten Feld Jäger Bataillons (1808-1863)IIR F 527; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Sébastien Le Prestre de Vauban: [Traktát o geometrii a opevněních]IIR F 530; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Srovnání teoretických fortifikačních zásad]IIR G 439/10; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Texty o pevnostní architektuře, výpisky z díla G. Rimplera]IIR G 439/11; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Abhandlungen über verschiedene Gegenstände aus der BefestigungskunstIIR G 439/14; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Německé texty věnované obléhání]IIR G 439/15; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Problema fortificatoriumIIR G 439/16; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Problema fortificatoriumIIR G 439/17; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Traits de la nouvelle Mettode de fortifier de Mr. de VaubanIIR G 439/1; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
[Pojednání a dokumenty o možnosti zatopení města Geldern]IIR G 439/2; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Art et Facon de bien attaquer et deffendre une place d'une maniere toute nouvelleIIR G 439/6; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko
Architectura Militaris oder FortificationIIR G 439/8; Vojenský historický ústav Praha; Praha; Česko

Related Posts