Prezentace Manuscriptoria pro studenty knihovnictví - SOŠ prof. Švejcara v Plzni

Jste zde

Česky

Opět po dvou letech jsme na pozvání paní Mgr. Andrey Mařákové ve středu 5.4.2017 navštívili SOŠ prof. Švejcara, kde studují budoucí pracovníci knihoven, muzeí a archivů. Studentům jsme společně se zástupcem Referátu Manuscriptoria NK ČR, panem Tomášem Klimkem, představili sérii přednášek, které se kromě stručných informací o firmě AiP Beroun s.r.o věnovaly především projektu Manuscriptorium. V prezentacích byl zachycen vývoj Manuscriptoria od roku 2002 i jeho současná funkcionalita včetně praktických ukázek práce v prezentačním prostředí – vyhledávání, prohlížení a dalšího použití vyhledaných výsledků (např. k sestavování kolekcí, virtuálních dokumentů či oblíbených dotazů). Poslední přednáška byla věnována možnostem práce s obsahem dokumentů dostupným díky Manuscriptoriu v digitalizované podobě. T. Klimek v ní představil postup badatele-historika při vyhledávání a zpracovávání relevantního obsahu v digitální knihovně Manuscriptoria včetně úskalí, která jsou spjata s rozmanitostí digitalizovaných dokumentů po jazykové, chronologické i obsahové stránce.

 

Dokumenty ke stažení:

Plzen_digitalizace_2017.pdf

Plzen_Manu3_prakticka_2017.pdf

Plzen_MNS_2017_obecne.pdf