Utrakvistický graduál a kancionál Regionálního muzea v Teplicích

Jste zde

Česky

Ze sbírek Regionálního muzea v Teplicích byl digitalizován utrakvistický graduál z roku 1560 (MS 1) a kancionál z roku 1566 (MS 2). Oba rukopisy byly pořízeny pro literátské bratrstvo při farním kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích a napsány v pražské dílně Jana Táborského z Klokotské Hory. Na jejich výzdobě se podíleli přední iluminátoři své doby: Fabián Puléř a Matouš Ornys z Lindperka. Na rozdíl od jiných obdobných památek zůstaly v obou rukopisech i texty a vyobrazení, které se váží k Janu Husovi a jeho svátku.

 

Seznam dokumentů

GraduálMS 1; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko
KancionálMS 2; Regionální muzeum v Teplicích; Teplice; Česko

Related Posts