Tisky a rukopisy Národní lékařské knihovny

Jste zde

Česky

Většinu nově zpřístupněných dokumentů Národní lékařské knihovny Praha tvoří tisky tezí obhajovaných na lékařské fakultě pražské univerzity, tisky pocházejí z rozmezí let 1682-1749. Rukopisy jsou zastoupeny lékařským sborníkem 18. století (T 277) s recepty, popisy lékařských účinků rostlin, pojednáním o pouštění žilou a dalšími texty a zvěrolékařským sborníkem 17.-18. století (T 333)..

 

Seznam dokumentů

Zvěrolékařský sborníkT 333; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko
Antonius Lindenmayr: Theses medicae de convulsioneT 205; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko
Carolus Bernardus Kniebandel: Theses medicae de phthisi seu de ulcere pulmonisT 198; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko
Lékařský sborníkT 277; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko
Antonius Löw z Erlsfeldu: Theses medicae de recidiva et crisi morborumT 203; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko

Related Posts