Dokumenty Národní lékařské knihovny Praha

Jste zde

Česky

Národní lékařská knihovna Praha v roce 2019 digitalizovala šest svazků. Polovinu tvoří česky psané rukopisné lékařské sborníky nebo jejich části, pocházející většinou z druhé poloviny 18. století. Jejich obsahem jsou převážně lékařské recepty, ale také texty o pouštění krve a o působení nebeských těles na člověka. Tři tisky obsahují latinský traktát o artridě a dně z roku 1653, naučení arcibiskupské konzistoře pro porodní báby z roku 1770 (oba vytištěné v Praze) a vyobrazení chirurgických operací a nástrojů, vytištěné v Berlíně roku 1844.

 

Seznam dokumentů

[Lékařský sborník]T 469; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko
[Lékařský sborník]T 394; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko
Vysvětlení onich mocných, užitečných a hojitedlných distilovaných olejůvT 392; Národní lékařská knihovna Praha; Praha; Česko

Related Posts