Středověké rukopisy Knihovny Národního muzea

Jste zde

Česky

Knihovna Národního muzea zpřístupnila ze svých sbírek dalších pět středověkých rukopisů, které všechny pocházejí z knihovny augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem. Iluminovaný kodex s rozsáhlou zpovědní příručkou Astesana z Asti a dalšími díly pro užití při zpovědi (XVII A 4) vznikl v roce 1344 v Paříži, výklady Bernarda z Montemirato k papežským dekretálům a další právní texty (XVII A 16) byly opsány v první třetině 14. století, nejspíše v Bologni, a jihoevropského původu je asi rovněž výklad Gratiánova Dekretu od Guidona de Baysio z první poloviny 14. století (XVII A 1). Ve druhé polovině 14. století vznikl patristický homiliář (XVI A 7) a sborník s výklady biblických prologů a s provinciálními statuty pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1349 (XVI A 11).

 

Seznam dokumentů

Guido de Baysio: Apparatus (Lectura) super Decretum (Rosarium Decretorum)XVII A 1; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Textus iuris canoniciXVII A 4; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
Homiliae sanctorum patrum de temporeXVI A 7; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko

Related Posts