Středověké rukopisy Národní knihovny ČR

Jste zde

Česky

Digitalizace rukopisů Národní knihovny pokračovala zejména svazky ze signatury V. Nejstarší zpřístupněný rukopis V.D.20 byl opsán ve 13. století a obsahuje životy světců, ostatní kodexy pocházejí ze 14. a 15. století. Větší skupinu tvoří svazky spojené s činností pražské univerzity: ty obsahují např. filosofické texty přednášené na její artistické fakultě (V.E.4c); v Rečkově koleji pražské univerzity byl v roce 1479 opsán astronomický sborník V.E.4b, mj. s dílem Křišťana z Prachatic; některé kodexy pocházejí z dalších univerzitních kolejí - koleje Karlovy a koleje Národa českého. V lékařském sborníku V.C.20 zanechal své iniciály i jeho dřívější majitel, mistr pražské univerzity Jan Ondřejův řečený Šindel. Obsahem většiny kodexů jsou teologická díla, obor biblické exegeze zastupují např. díla Hugona ze St. Cher, Mikuláše z Lyry nebo dalšího přednášejícího na pražské univerzitě Jana z Lübecku (V.D.14); ve dvou rukopisech je zapsán oblíbený gramatický spis Derivationes Hugutia z Pisy. Početně méně zastoupeny jsou texty církevního práva, jeden rukopis obsahuje část Bible, hojnější jsou různé kazatelské sbírky nebo jednotlivá kázání. Do kodexu V.D.16 byla v roce 1376 opsána kronika Sicarda z Cremony, doplněná pozdějším uživatelem o poznámky týkající se i českých zemí. Z fondů bývalé pražské lobkowiczké knihovny pochází astrologický sborník XXIII.D.132, v němž část textů opsal a glosoval učenec a diplomat Mikuláš Kusánský.

 

Seznam dokumentů

Offertorium del M. Haydn59 rm 9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Palestrina. Adoramus Te.59 rm 19; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
2. Pastoral=Graduale von F. Skuhersky.59 rm 17; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Rutilius Taurus Aemilianus Palladius: De agricultura (Opus agriculturae), libri 1-13V.E.27; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Biblia, Vetus testamentum, parsV.C.22; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Documenta et tractatus, praecipue contra fratres mendicantesV.D.10; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Thomas de Aquino: Summa theologiae, prima parsV.D.22; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sicardus episcopus Cremonensis: CronicaV.D.16; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus alchymiciXXIII.D.132; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iacobus de Voragine et alii: SermonesV.C.26; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iohannes de Lubeck: Expositio epistolarum canonicarum cum registrisV.D.14; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Hugutio Pisanus: DerivationesI.C.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Homiliae sanctorum patrum per quadragesimamV.D.21; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Flavius Iosephus: Antiquitates Iudaicae, parsV.D.15; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Hugutio Pisanus: DerivationesV.C.23; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Stephanus Arlandi: Viridarium sive Expositio Antidotarii Nicolai SalernitaniV.C.20; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiV.C.25; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Vitae sanctorumV.D.20; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiV.D.2; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bartholomaeus de Sancto Concordio: Summa de casibus conscientiaeV.C.24; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Thomas de Aquino: Catena aurea in Lucam et IohannemV.D.17; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus philosophiciV.E.4c; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Hugo de Sancto Caro: Expositio evangelii secundum MatthaeumV.D.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bartholomaeus de Sancto Concordio: Summa de casibus conscientiae (Summa Pisana)V.D.3; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Nicolaus de Lyra: Postilla litteralis, pars, super librum PsalmorumV.D.9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiV.D.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Guilelmus Peraldus: Summa virtutum abbreviataV.F.20; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts