Středověké rukopisy Národní knihovny ČR

Jste zde

Česky

Systematická digitalizace rukopisů z fondů Národní knihovny pokračovala kodexy ze signatur V.E až V.G. Nejstarším zpřístupněným rukopisem je lékařský sborník jihoevropského původu opsaný v roce 1288 (V.F.19), jehož majitelem byl v 15. století Šimon ze Slaného. Ostatní kodexy pocházejí z českých zemí ze 14.-15. století. Jejich část byla prokazatelně užívaná při školní výuce, u některých ale nelze rozhodnout, zda na univerzitě nebo nižších školách - sem patří např. komentáře ke gramatickým učebnicím (V.F.3, V.F.28), výklady Aristotelových děl (V.E.8, V.E.13), záznamy lékařských univerzitních přednášek (V.E.21) nebo astronomický sborník (V.G.18). Dále jsou zastoupena především kázání a kazatelské pomůcky (např. V.E.25, V.F.8, V.F.26) a teologická literatura; pro germanisty je zajímavý soubor slovníků v V.E.18.

 

Seznam dokumentů

Sermones quadragesimalesV.F.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Lumen animae, recensio C; Iacobus de Lausanna: Compendium moralitatumV.F.26; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Pseudo-Iohannes Chrysostomus: Opus imperfectum in MatthaeumV.E.23; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus mediciV.F.19; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Gregorius papa I.: Dialogorum libri quatuor; Pseudo-Isidorus Hispalensis: Norma vivendiV.F.23; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
VocabulariiV.E.18; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus variiV.F.1; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Sermones; Guilelmus Peraldus: Summa de virtutibusV.G.2; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus mediciV.E.24; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Albertanus Brixiensis: Textus variiV.F.18; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iohannes Versor: Quaestiones in libros AristotelisV.E.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Guilelmus Peraldus: Summa vitiorum et virtutum; Expositiones variaeV.F.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Petrus de Crescentiis: Ruralia commodaV.E.15; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus astronomiciV.G.18; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Alexander de Villa Dei: Doctrinale, liber primus cum commentarioV.F.28; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts