Středověké rukopisy Knihovny Národního muzea

Jste zde

Česky

Ze sbírek Knihovny Národního muzea byly zpřístupněny dva středověké rukopisy. Homiliář XIII A 4 pochází z doby kolem roku 1360 a byl součástí knihovny kláštera augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem. Antifonář XIII A 7 je německého původu a napsal jej v roce 1412 Jan Sendelwecken.

 

Seznam dokumentů

Homiliae sanctorum patrumXIII A 4; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko
AntiphonariumXIII A 7; Knihovna Národního muzea; Praha; Česko

Related Posts