Rukopisy Národní knihovny České republiky

Jste zde

Česky

Obsahová skladba dalších zpřístupněných středověkých rukopisů Národní knihovny je poměrně pestrá. Kromě nejobvyklejších textů teologických a kazatelských a kodexů liturgických je zastoupena i literatura antická (VIII H 24), texty rétorické (VIII H 22), lékařské (VIII H 34), historiografické (XIII D 7) nebo hagiografické (XIV E 8). Kodexy XIII D 7 a XIII F 12 byly ve středověku součástí knihovny Karlovy koleje pražské univerzity a jsou uvedeny již v jejím nejstarším knihovním soupisu, z velkých středověkých institucionálních knihoven pocházejí také rukopisy augustiniánů kanovníků v Třeboni a cisterciáků ve Zlaté Koruně. Jazykově české rukopisy reprezentují tři biblické svazky, kodexy iluminované zastupuje zejména modlitební knížka VI G 24.

 

Seznam dokumentů

Jacobus de Voragine (partim): Sermones de sanctis et de tempore; Recommendationes animarumVIII.E.13; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus varii, praecipue rhetoriciVIII.H.22; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Publius Terentius Afer: Comoediae sexVIII.H.24; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Varii textus mediciVIII.H.34; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
OrationaleVI G 24; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iohannes de Tambaco: Tractatus de culpa et gratiaXIII.F.12; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
BreviariumXIII.H.3r; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Textus theologici, sermonesXIV.B.12; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Iacobus de Voragine: Legenda aureaXIV.E.8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bible, neúplnáXVII.B.11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bible, Nový zákonXVII.D.37; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Bible, Nový zákonXVII.E.3; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts