Bzenecký kancionál Vlastivědného muzea v Olomouci

Jste zde

Česky

Ze sbírkové knihovny Vlastivědného muzea v Olomouci byl zpřístupněn kancionál, označovaný podle místa svého užívání jako Bzenecký (sign. K-24087). Většina tohoto kodexu byla napsána v druhé polovině 17. století, snad v 60. letech, na prázdné strany byly ale doplňovány další písně i v 18. století a rukopis obsahuje také občasné záznamy o dobových událostech. Rozdělení rukopisu odpovídá dalším kancionálům: nejprve jsou zapsány ranní písně, dále zpěvy k pohyblivým svátkům církevního roku, nedělní, sváteční a k dalším příležitostem, ke commune sanctorum, svátkům světců a Panně Marii a na závěr písně večerní.

 

Seznam dokumentů

Kancionál, tzv. BzeneckýK-24087; Vlastivědné muzeum v Olomouci; Olomouc; Česko

Related Posts