Digitalizované rukopisy Národní knihovny

Jste zde

Česky

Velkou část nově zpřístupněných rukopisů Národní knihovny České republiky představují kodexy bývalé pražské lobkowiczké knihovny. Homogenní soubor tvoří jedenáct svazků historických děl a výpisků (XXIII.C.5/1-11) z majetku Tomáše Antonína Putzlachera, řada z nich obsahuje práce historika Jana Floriána Hammerschmidta. Další rukopisy lobkowiczkého souboru pocházejí z knihovny premonstrátského kláštera ve Weissenau a byly napsány v rozmezí 12.-15. století. Mezi šesti dalšími, jazykově německými kodexy je i třísvazková kronika benediktinského kláštera v Emauzích, zachycující období 1877-1930 (XVI.A.81-XVI.A.83). Také šest rukopisů pochází z 15. století a kromě latinské Historie destructionis Troiae Guidona de Columnis (VIII.B.17) jde o biblické výklady, převážně Knihy žalmů.

 

Seznam dokumentů

Guido de Columnis: Historia destructionis TroiaeVIII.B.17; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Augustinus Triumphus de Ancona: Expositio evangelii secundum MatthaeumVIII.B.19; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Expositio Libri psalmorumVIII.D.4; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Expositio psalmorum XLIV,7-XLIX,18VII.F.12; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Expositio psalmorum CIII,26-CVIIVI.E.15a; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Wenceslaus de Drachow: Expositio psalmorum CIX-CXVIII,53VI.E.15b; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Annales monasterii B.M.V. de Monte Serrato in Emaus-Pragae IXVI.A.81; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Annales monasterii B.M.V. de Monte Serrato in Emaus-Pragae IIXVI.A.82; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Annales monasterii B.M.V. de Monte Serrato in Emaus-Pragae IIIXVI.A.83; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Karl Heinrich Ritter von Seibt: Philosophie der GeschichteXVI.B.44; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
ErziehungskunstXVI.E.100; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Beschreibungen der Staaten Großbritannien, Rußland, Schweden, DänemarkXVI.E.107; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Manuscripta historica Bohemiae. Tomus XXXIII.C.5/10; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Manuscripta historica Bohemiae. Tomus XIXXIII.C.5/11; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Manuscripta historica Bohemiae. Tomus VI.XXIII.C.5/6; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Manuscripta historica Bohemiae. Tomus VIIXXIII.C.5/7; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Manuscripta historica Bohemiae. Tomus VIIIXXIII.C.5/8; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Manuscripta historica Bohemiae. Tomus IX.XXIII.C.5/9; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Johannes Cassianus: Collationes patrum, parsXXIII.D.183; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Petrus Riga: AuroraXXIII.E.50; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko
Coelius Sedulius: OperaXXIII.F.137; Národní knihovna České republiky; Praha; Česko

Related Posts